Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Ἀπὸ τὸν Ἐπίλογο τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Δημητριάδος κ. Φωτίου στὴν Ἐκδήλωση γιὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ στὴν Θεσσαλονίκη

...Σήμερα μάλιστα ἐδῶ στὴν Θεσσαλονίκη ἄρχισαν κάποιοι εὐαισθητοποιημένοι κληρικοὶ τῆς ἐπισήμου Ἐκκλησίας νὰ διακόπτουν τῆς μνημονεύσεως τοῦ Οἰκουμενιστοῦ Ἐπισκόπου τους, ἐπικαλούμενοι τὸν ΙΕ΄κανόνα τῆς ΑΒ΄ Συνόδου. Αὐτὸ τὸ βῆμα εἶναι καλό, ἀλλὰ ἡμιτελές.

«κκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν», λέγει ὁ Ψαλμωδός. Δέν ἀρκεῖ νὰ διακόπτεται ἡ κοινωνία μὲ τούς οἰκουμενιστάς, δηλαδὴ νὰ ἐκκλίνουν μόνον ἀπὸ τὸ κακόν. Πρέπει νὰ ποιήσουν καὶ τὸ ἀγαθόν, δηλαδὴ νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὴν ἀληθινὴ Ἐκκλησία. 
Νὰ μὴν ξεχνοῦν, ὅτι αὐτὸ ποὺ αὐτοὶ τώρα συνειδητοποιοῦν, χιλιάδες ἄλλοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ τὸ εἶχαν ἀντιληφθῆ ἀρκετὲς δεκαετίες νωρίτερα. Ὁ ἀγώνας κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δέν ξεκινᾶ τώρα τὸ 2017, εἶχε ξεκινήσει νωρίτερα, ἀπὸ τὸ 1924, ὅταν ἔγινε ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἑορτολογίου γιὰ λόγους οἰκουμενιστικούς. Αὐτοὶ ποὺ τότε ἀντέδρασαν ἀπετέλεσαν τὴν συνέχεια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι. Ὅσοι λοιπὸν σήμερα ἀντιλαμβάνονται (ἔστω καὶ μὲ καθυστέρηση) τὰ φθοροποιὰ σχέδια τῶν οἰκουμενιστῶν, τὰ ὁποῖα προαναγγέλθηκαν μὲ τὴν αἱρετικὴ ἐγκύκλιο τοῦ 1920 τοῦ Πατριαρχείου Κων/πόλεως καὶ ἄρχισαν νὰ ἐφαρμόζωνται τὸ 1924 καὶ συνεχίζονται μέχρι σήμερα ἡ ἐφαρμογὴ τους, αὐτοὶ λοιπὸν ὀφείλουν νὰ ἑνώσουν τὶς δυνάμεις τους μὲ ὅσους ξεκίνησαν τὸν ἀγῶνα νωρίτερα.
 Κύριος θὰ ἀνταμείψῃ καὶ ὅσους προσῆλθαν νὰ ἐργασθοῦν κατὰ τὴν ἑνδεκάτην ἰσάξια μὲ ὅσους ὀργανώθηκαν ἀπὸ τὴν πρώτη ὥρα καὶ «ἐβάστασαν τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα» κατὰ τὴν Παραβολήν, ἢ ὅπως ἀναφέρει ἡ εὐχὴ «εἴ τις εἰς μόνην ἔφθασε τὴν ἑνδεκάτην, μὴ φοβηθῇ τὴν βραδύτητα, φιλότιμος γάρ ὤν ὁ Δεσπότης, δέχεται τὸν ἔσχατον καθάπερ καὶ τὸν πρῶτον. Ἀναπαύσει τὸν τῆς ἑνδεκάτης ὡς τὸν ἐργασάμενον ἀπὸ τῆς πρώτης. Καὶ τὸν ὕστερον ἐλεεῖ καὶ τὸν πρῶτον θεραπεύει κἀκείνῳ δίδωσι καὶ τούτῳ χαρίζεται».
Καὶ τέλος, νὰ ἐπισημάνω ὅτι αὐτοὶ ποὺ τώρα διακόπτουν τὴν μνημόνευσιν τοῦ Οἰκουμενιστοῦ Ἐπισκόπου, διατηρῶντας ὅμως τὴν Κοινωνίαν μὲ ὅσους συγκοινωνοῦν μὲ τοὺς αἱρετίζοντες Ἱεράρχες, δὲν κάνουν τίποτε. Ὁ ἀγώνας αὐτὸς ὁδηγεῖ στὸ ἀδιέξοδο. Διότι «πᾶς ὁ κοινωνῶν τῷ ἀκοινωνήτῳ ἀκοινώνητος ἔσται».
Εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ τοὺς φωτίσῃ, ὥστε νὰ πράξουν τὸ θέλημά Του.

4 σχόλια:

 1. Μπράβο στο Σεβασμιώτατο. Μακριά από τους αιρετικούς και ένωση με την πραγματική και μαρτυρική Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών.

  Κυριάκος Βαρβέρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Κυριάκο ο Π. Θεόδωρος Ζήσης έχει ενημερωθεί από εμένα τηλεφωνικά, και ο Π. Γεώργιος Μεταλληνός από τον Στρατηγό, για το θέμα ένταξης και οργάνωσης της Εκκλησίας ΓΟΧ Ελλάδος υπό τον Κο Καλλινίκο, σε θρησκευτικό νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις τού αντίχριστου και αντισυνταγματικού νόμου 4301/14.

   Διαγραφή
 2. Πολύ σωστά μιλάει ο σεβασμιώτατος. Όντως αυτό που συμβαίνει αυτή την εποχή είχε ήδη συμβεί,αλλά υπήρξαν διωγμοί και μεθοδικά επέβαλλαν τις απόψεις τους. Απόψεις αστήρικτες εκκλησιολογικά και θεολογικά. Το τραγικό είναι ότι κάποιοι εμπαθείς καταφέρονται εχθρικά στην όντως αληθινή Εκκλησία του Χριστού στην Ελλάδα που ομολογεί μαρτυρικά υπό συκοφαντιών και διαστρεβλώσεων το λόγο της αληθείας. Ας χτυπάνε,ας βαράνε,έτσι δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο με προσωπείο ευσέβειας. Αλλά τέτοιοι ήταν και οι φαρισαίοι,με προσωπείο ευσέβειας. Ο οικουμενισμός κρατεί γερά και ενδυναμώνεται μεταξύ τους,ενώ πολλοί το αντιλαμβάνονται λίγοι διαχωρίζουν τη θέση τους,ενώ πολλοί περισσότεροι είτε τον επικροτούν είτε αδιαφορούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το νά αναφέρεσαι με γενικότητες και ανώνυμα δέν σε τιμάει.
   Επειδή στην Εκκλησία έχει την εξέχουσα τιμή της ο υπεύθυνος Εκκλησιαστικός λόγος με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, θα ήθελα να εκφράσεις αυτές τις απόψεις για αυτούς που θεωρείς ότι καταφέρονται εχθρικά, με υφή και πρόσωπα, και θεωρώ Χάριτι Θεού ότι θα αλλάξεις γνώμη.

   Διαγραφή